Tjänster

Vi hjälper dig med all administration du behöver i ditt företag

 • Vi hjälper dig med all administration du behöver i ditt företag 
 • Starta företag – här hjälper vi dig med allt från val av företagsform till registrering. 
 • Vi tar hand om din löpande bokföring med momsdeklaration varje månad, varje kvartal eller en gång om året. 
 • Vi upprättar bokslut vid räkenskapsårets slut som vi sedan går igenom med dig.
 • Vid årets slut gör vi din årsredovisning och skickar in den till Bolagsverket.
 • När det är dags för inkomstdeklarationen gör vi den åt dig. Vi utför deklarationer för bland annat bolag, bolagsdelägare, enskilda firmor och skogsbrukare. 
 • Vi sköter alla löneberedningar vilket innebär att vi beräknar dina löner och tar fram underlaget för skattedeklarationen. Vid årets slut skickar vi in kontrolluppgifterna till Skatteverket och alla löneuppgifter till FORA.
 • Vi kan verka som ditt deklarationsombud efter en överenskommelse med dig. Då kan vi göra alla deklarationer till Skatteverket och stämma av ditt företags skattekonto.

De deklarationer som vi bland annat kan ta hand om är:

 • Inkomstdeklarationen som ska lämnas en gång per år och baseras på ditt bokslut.
 • Momsdeklarationen som ska ske den 12:e antingen varje månad, varje kvartal eller årsvis vilket beror på hur din firma är registrerad. Den baseras på den löpande bokföringen för den aktuella perioden.
 • Arbetsgivardeklarationen som ska lämnas in lämnas varje månad senast den 12:e om du har anställda. Den baseras på de faktiskt utbetalda lönerna föregående månad.