Tjänster

Vi hjälper dig med all administration du behöver i ditt företag

  • Starta företag – här hjälper vi dig med allt från val av företagsform till registrering. 
  • Vi tar hand om din löpande bokföring med momsdeklaration varje månad, varje kvartal eller en gång om året. 
  • Vi sköter alla löneberedningar vilket innebär att vi beräknar dina löner och tar fram underlaget till skattedeklarationen samt rapporterar till FORA. Vi lämnar även de kontrolluppgifter som är aktuella för ditt företag till Skatteverket.
  • Vi upprättar bokslut vid räkenskapsårets slut som vi sedan går igenom med dig.
  • Vid årets slut gör vi din årsredovisning och skickar in den till Bolagsverket.
  • När det är dags för inkomstdeklarationen gör vi den åt dig. Vi utför deklarationer för bland annat bolag, bolagsdelägare, enskilda firmor och skogsbrukare. 
  • Vi kan verka som ditt deklarationsombud hos Skatteverket efter en överenskommelse med dig. Då kan vi bland annat göra alla deklarationer, stämma av ditt företags skattekonto och hämta ut din deklarationsblankett digitalt.