Vi bryr oss om Dig och Ditt företag!

Vi kan hjälpa dig med:

  • Att starta företag och sköta din administration.
  • Ta hand om din löpande redovisning och lönehantering.
  • Upprätta årsredovisning, bokslut och stämmoprotokoll
  • Gör dina deklarationer och verka som ditt deklarationsombud

Kontakta oss för aktuell prislista och eventuella paketlösningar.

Vi är den lilla byrån med det stora engagemanget.

Vi sköter allt det administrativa åt dig och ditt företag där vi garanterar att alla delar uppfyller de lagar och krav som skall följas, förutsatt att de underlag och den information du lämnar till oss är korrekta.

Vi samarbetar med Anroli Revision.

Starta företag

Hos oss får du hjälp med allt från val av korrekt företagsform till registrering av företaget.

Läs mer

Årsredovisning

Vid årets slut upprättar vi din årsredovisning och skickar den till Bolagsverket.

Läs mer

Deklaration

Vi verkar som ditt ombud vid deklarationer för moms, arbetsgivaravgift och inkomst till Skatteverket.

Läs mer